Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

Mateřské školy, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim

 

„KAMARÁDI Z VESELÉ ŠKOLKY“

 

pro školní rok 2019 - 2020

 

MOTTO

 

„Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Jako hostitel mám radost z  toho, že jsi přišel. Dokud budeš u mne, chci se o tebe starat a dávat ti sílu, abys odcházel s  radostí v  srdci. Dokud ti budou zvyky tohoto kraje cizí, můžeš se je učit se mnou“

 

 

                                                                                                                                      J.Prekopová, CH.Schweizerová

 

 

Zpracovala: Mgr. Pokorná Pavlína ředitelka MŠ a kolektiv pedagogických pracovnic MŠ

Aktualizace: 31. 8. 2018

Schváleno: Pedagogickou radou 31. 8. 2018

Č. j. MSOLS33/2017  

 

Obsah

Celý dokument je volně k nahlédnutí na hlavním informačním panelu mateřské školy, v šatně tříd a u paní učitelek na třídách.

 1. Základní údaje o škole

            1.1       Identifikační údaje o mateřské škole

            1.2       Součásti školy

 

 1. Obecná charakteristika školy

2.1       Obecná charakteristika mateřské školy

2.2       Filozofie mateřské školy

2.3       Poslání mateřské školy

2.4       Hlavní strategie školy

 

 1. Podmínky vzdělávání

            3.1      Věcné podmínky

            3.2       Životospráva

            3.3       Psychosociální podmínky

            3.4       Organizace zajištění chodu mateřské školy

            3.5       Řízení mateřské školy

 1.       Personální a pedagogické zajištění
 2.       Spoluúčast rodičů a spolupráce s veřejností
 3.       Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 4.       Podmínky vzdělávání dětí nadaných, talentovaných
 5. Podmínky pro povinné předškolní vzdělávání
 6. Podmínky pro děti s odkladem školní docházky
 7. Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

 1. Organizace vzdělávání

            4.1       Podmínky pro přijímání dětí

            4.2       Třídy mateřské školy

 

 1. Charakteristika vzdělávacího programu

            5.1       Školní vzdělávací program

            5.2       Charakteristika školního vzdělávacího programu

 

 1. Vzdělávací obsah

            6.1       Školní vzdělávací program „Kamarádi z Veselé školky“ - charakteristika obsahu

            6.2       Vzdělávací obsah – integrované bloky – charakteristika

 

 1. Evaluační systém

            7.1        Hlavní cíl evaluace

            7.2        Plán evaluace

            7.3        Zodpovědnost za evaluaci

            7.4        Hodnocení výsledků

Přílohy ŠVP

„Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“

„Desatero dobrých rad, které usnadní Vám i Vašemu dítěti nástup do školky“

6 Vzdělávací obsah

 

6.1 Školní vzdělávací program „Kamarádi z Veselé školky“ - charakteristika obsahu

 

Ke splnění vytyčených rámcových cílů a respektováním principů vzdělávání na naší mateřské škole jsme stanovili tento vzdělávací obsah. Je rozpracován tak, aby bylo dosaženo všech kompetencí, kterých by dítě mělo zpravidla dosáhnout při ukončení docházky do mateřské školy. Jsou formulovány jako výstupy. Při plánování vzdělávání budeme vycházet z integrovaných bloků. Integrované vzdělávání představuje model přímé práce s dětmi, který nejlépe odpovídá přirozené mentalitě, vzdělávacím potřebám a možnostem dětí předškolního věku. Témata a vzdělávací záměry jsou promítnuty do nabídky odpovídající konkrétně cíleným promyšleným činnostem a hrám. Součástí každého integrovaného bloku je také vzdělávací nabídka činností.

 

Program je uspořádán do tří hlavních školních integrovaných bloků, které nastiňují tematické okruhy vzdělávacího obsahu v  návaznosti na roční období.

 

Z  nich vyplývají dílčí tematické bloky, které jsou rozpracovány učitelkami na jednotlivých třídách. Z  nich se pak odvíjí možná podtémata. Možná podtémata jsou dětem blízká. Jsou odvozena z přirozeného cyklu ročních období, z přírodních i společenských situací, které jsou s nimi spojeny. Bezprostředně tak souvisí s každodenní realitou života dítěte a jsou tak citlivě vložena do posloupnosti celého roku. Názvy možných podtémat uvedených v ŠVP vyjadřují pouze tematické oblasti, kterým se mají učitelky s dětmi věnovat pracovat s nimi na úrovni třídy. Učitelky si mohou možná podtémata pojmenovat svými názvy, které budou vyjadřovat např. motivační propojení jejich TVP apod. a zařazovat je dle potřeb dětí, na základě aktuální situace v přírodě apod. K jednotlivým dílčím tematickým blokům a jejich podtématům si učitelky ve svých třídách stanovují dílčí cíle, očekávané výstupy, z  nich vyplývající konkretizované výstupy a již zcela konkretizovanou nabídku vzdělávacích činností, které jsou uvedeny v  obecnější podobě v charakteristice školních integrovaných bloků a prostřednictvím kterých dětem vytvářejí co nejlepší podmínky pro jejich vzdělávání.

 

ŠVP je vypracován pro nejstarší věkovou skupinu dětí.

Učitelky mladších dětí si vybírají možná podtémata podle věku a schopností dětí.  Učitelky dětem ve své třídě také přizpůsobují vzdělávací nabídku, výstupy a způsoby směřování k  dílčím kompetencím.

 

Školní integrované bloky nemají přesné časové vymezení (délku trvání), určují si je na základě podmínek samy učitelky.

 

 

,,KAMARÁDI Z VESELÉ ŠKOLKY"

 

  1. ŠKOLNÍ INTEGROVANÝ BLOK
 ,,BARVIČKOVÉ ČAROVÁNÍ VE VESELÉ ŠKOLCE"

 
1.1 Dílčí tematický blok 

BAREVNÉ DNY VE VESELÉ ŠKOLCE

 • možná podtémata
 • Veselá školka nás volá
 • Kamarádi ve Veselé školce
 • Loučení se sluníčkem a létem        
 • Méďové a Veverky zkoumají přírodu a okolí
 • Co viděl drak z výšky?

1.2 Dílčí tematický blok 

JAKÉ TAJEMSTVÍ SKRÝVÁ ZAHRADA, POLE A LES?   

 • možná podtémata 
 • Na poli
 • Na zahradě (ovoce, zelenina)
 • V lese

1.3 Dílčí tematický blok 

PODZIMNÍČKOVO ČAROVÁNÍ VE VESELÉ ŠKOLCE

 • možná podtémata
 • Skřítek Podzimníček
 • Mám barevný deštníček
 • Bylinkové čarování
 • Zahradní uspávání

                                   

2.ŠKOLNÍ INTEGROVANÝ BLOK

,,PANÍ ZIMA ČARUJE VE VESELÉ ŠKOLCE"

 

2.1 Dílčí tematický blok  

VESELÁ ŠKOLKA SE TĚŠÍ NA JEŽÍŠKA

 • možná podtémata  
 • Kouzelný čas adventu
 • Peklo, peklo, peklíčko
 • Dopis pro Ježíška
 • Až zacinká zvoneček
 • My tři králové jdeme k Vám

2.2 Dílčí tematický blok  

BÍLÉ KRÁLOVSTVÍ VESELÉ ŠKOLKY

 • možná podtémata  
 • Zimní radovánky, hry a sporty
 • Sněhuláček panáček
 • Zvířátka v zimě
 • Putování s tučňákem
 • Z pohádky do pohádky         
 • Masopust - Karnevalový rej

 

3.ŠKOLNÍ INTEGROVANÝ BLOK

,,SLUNÍČKO, VSTÁVEJ, BARVIČKY DO VESELÉ ŠKOLKY DÁVEJ "

   

3.1 Dílčí tematický blok 

VESELÁ ŠKOLKA PROBOUZÍ SLUNÍČKO

 • možná podtémata  
 • Přišlo jaro k nám
 • Hřej sluníčko hřej
 • Krtkova zahrádka
 • Barevná cesta do Veselé školky

3.2 Dílčí tematický blok 

ZROD ŽIVOTA VE VESELÉ ŠKOLCE

 • možná podtémata  
 • Překvapení ze skořápky
 • Hody, hody doprovody
 • Vítáme mláďátka
 • Čarodějnický rej
 • U maminky v bříšku
 • Maminky ve Veselé školce mají svátek
 • U nás doma

3.3 Dílčí tematický blok 

MALÍ OBJEVITELÉ Z VESELÉ ŠKOLKY

 • možná podtémata  
 • Týden dětských radostí
 • Malý cestovatel - svět kolem mě
 • Cesta do pravěku
 • Malí ekologové zkoumají kulatý svět
 • Hádej,čím jsem - Profese
 • Loučení s Veselou školkou