Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní a návštěvní řád zahrady MŠ

 

 

 

Mateřská škola, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim
 
Provozní a návštěvní řád zahrady MŠ
Č. j. : MSOLS 283/2014
Účinnost od: 1. 9. 2014
Spisový znak: 1.24
Skartační znak: S10
Změny: úprava stávajícího řádu, aktualizace k 1. 9. 2016
 
PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ZAHRADY MŠ
 
Vnitřní předpis č. 6
 
Součástí areálu zahrady jsou travnaté plochy, betonové plochy, průlezky, houpačky závěsné, houpačky pružinové, tabule na kreslení, přenosný basketbalový koš, lavičky.
 
Veškerá činnost prováděná dětmi v prostorách otevřených zahrad je pouze v doprovodu dospělé osoby od 0-7 let.
        kvalita písku – mikrobiologická kontrola je pouze indikátorem prováděných opatření. Výsledek mikrobiologického stanovení se hodnotí dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 135/2004 Sb. Při překročení mikrobiologických limitů ve vzorku písku je nutno požadovat nápravná opatření ve smyslu § 84 odst. 1 písmena h, zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Do doby odstranění závad bude pískoviště vyřazeno z provozu. Z hlediska ochrany veřejného zdraví musí provozovatel při mikrobiologické kontaminaci písku provést účinná opatření, jako je např. propaření písku nebo jeho výměnu, včetně pravidelného zajištění účinných opatření pro zamezení další kontaminace,
·        provádění sanace písku, např. propařením, není vhodná chemická desinfekce pískoviště,
·        zakrytí pískoviště – vhodným vzdušným materiálem, jako je např. hustá síťovina,
·        četnost výměny písku – doporučená výměna písku závisí na zatížení pískoviště a prováděných opatření k sanaci písku,
·        zdravotní nezávadnost písku – doklad o posouzení výrobku ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ( především obsah toxických látek ).
 
4. Kontrola hracích ploch:
Předmětem kontroly hracích ploch je:
  • kvalita zatravnění – celistvost zatravnění, údržba,
  • kvalita závlahové vody – voda musí odpovídat alespoň I. třídě – vhodná pro závlahu ve smyslu ČSN 75 71 43 – Jakost vody pro závlahu,
  • uzavření hrací plochy – povinnost oplocení dle § 2 vyhl. 108/2001 Sb. je určena jen pro předškolní zařízení. Uzavření je možno doporučit pro všechna zařízení tohoto typu,
  • provozní řád
  • zařízení venkovních hracích ploch – musí splňovat bezpečnostní normy, a to jak ve vztahu k prevenci úrazů, tak i ve vztahu k požadavkům zdravotní nezávadnosti. Zařízení musí rovněž respektovat věkové zvláštnosti dětí ve smyslu ČSN EN 1176 – 1 ( zařízení pro děti do 36 měsíců, zařízení pro děti starší 36 měsíců, zařízení pro děti se zdravotním handicapem ). Režim údržby a kontrol venkovní hrací plochy bude uveden v provozním řádu viz ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177.
  • zdravotní nezávadnost použitých materiálů pro výstavbu ploch a zařízení hracích ploch – doklad o zdravotní nezávadnosti výrobku ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.