Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt ,,Žijeme zdravě, chceme být zdraví"

PRÁCE S DĚTMI V MATEŘSKÉ ŠKOLE TROCHU JINAK…

TAK JE TO U NÁS VE „VESELÉ ŠKOLCE“ OSADY LEŽÁKŮ VE SKUTČI

 

 

     Třetím projektem, který je vyloženě naším dílem, je projekt s názvem ,,ŽIJEME ZDRAVĚ, CHCEME BÝT ZDRAVÍ ”. Toto téma je všem velice blízké a dobře uchopitelné, avšak v mnoha případech opomíjené. My jsme si tento projekt rozdělili na čtyři základní pohledy. ,,Zdravé prostředí”, ,,Zdravá výživa”, ,,Zdravý pohyb” a ,,Vnitřní pohoda”, na které se zaměřujeme denně ve všech fázích vzdělávacího procesu.

     Z pohledu enviromentálního je pro nás příroda tím nejcennějším zdrojem poznatků pro život. Chodíme velice často do přírody, pozorujeme zákonitosti a návaznosti. Při návštěvě Záchranné stanice Pasíčka jsme se dozvěděli a na vlastní oči přesvědčili, jak člověk ovlivňuje přírodu. Jeho dobré, ale  hlavně špatné zásahy jsou znát všude okolo nás. Je na nás, abychom v dětech probudili pocit zodpovědnosti k tomu, že se každý může svým přístupem a chováním zapojit do ochrany životního prostředí. Ekocentrum Paleta Pardubice, Babiččin dvoreček a dědečkova obůrka v Licibořicích jsou cílem našich výletů. Tímto chceme také poděkovat, že nás ve školce navštívili páni myslivci Milan Čečetka a Jiří Zelenka ml.. Povídali jsme si o lese, o zvířátkách, která v něm žijí, ale i o tom, jak se máme v lese chovat a jak můžeme lesu i zvířátkům pomáhat. Mohli jsme si prohlédnout kůži z kance, lišky, paroží, obrázky, ale také vyzkoušet pískání na různé vábničky. Moc se nám takto strávené dopoledne líbilo. Domluvili jsme se s pány myslivci, že na jaře se opět sejdeme a tentokrát vyrazíme společně do lesa. Moc se na další setkání těšíme a za návštěvu s ukázkami děkujeme. Také chceme poděkovat manželům Češíkovým, kteří nám zajistili velký projekt o včelách s konkrétními ukázkami, zkoumáním a ,,přednáškami“ pro naše malé studenty. Na toto téma navázal i vzdělávací program ,,Včely – zázrak přírody v Muzeu ve Skutči.

     Správná životospráva je u nás podpořena ,,Zdravou pětkou“, která děti naučila správnému stolování, sestavování jídelníčku a vybírání těch správných potravin, které zdravému životu svědčí. Děti naší mateřské školy mají dostatek pohybu při každé možné chvilce venku na školní zahradě, při vycházkách  nebo ve třídě. No a neodmyslitelnou vnitřní pohodou se snažíme v dětech navodit ten správný postoj k životu a k sobě samým. Vážit si svého těla a vědomí, že jsem vůbec na světě a že za to vděčím svým rodičům.

Co je Zdravá pětka

 

Drž si zdravou pětku v jídelníčku, ať máš energii na jedničky v žákovské! Když budeš jíst pravidelné 5× denně a myslet na dostatek ovoce a zeleniny, budeš se cítit lépe a budeš se snáz soustředit nejen na školu, ale hlavně na věci, které tě baví. A to celý den - od snídaně po večeři!

O projektu

 
Projekt Zdravá pětka

Zdravá Pětka je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé Pětky seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zdarma a přihlásit se může každá základní škola prostřednictvím registračního formuláře.

Zdravá Pětka nabízí tři výukové programy – Školu Zdravé Pětky pro žáky 1. stupně ZŠ, Párty se Zdravou Pětkou pro žáky 2. stupně ZŠ a Zpívánky Zdravé Pětky pro děti v MŠ. Metodika všech programů je konzultována s odborníky Státního zdravotního ústavu, členkou správní rady Nadačního fondu Albert, MUDr. Jarmilou Rážovou, Ph.D., a je také schválena odborníkem na výživu, RNDr. Pavlem Suchánkem, blízkým spolupracovníkem Zdravé Pětky.

Výuka může probíhat každý pracovní den školního roku v prostorách školy. Vyučovací blok pro jednu třídu trvá dvě vyučovací hodiny, obvykle vyškolíme dvě třídy za jedno dopoledne, pokud není individuálně domluveno jinak. Program vede odborně vyškolený lektor Zdravé Pětky, který zajistí všechny pomůcky i potraviny k výuce potřebné.

Vzdělávací program Zdravá Pětka je realizován společností Ahold již od roku 2004 a za tu dobu vyškolil statisíce dětí v základních i mateřských školách v celé České republice. Na zdravý životní styl jsou zaměřeny i další projekty podporované Nadačním fondem Albert – talentová soutěž Zlaťáci, vzdělávací desková hra Košík plný rozumu, divadelní představení Zelenina s ovocem dají páku nemocem, Teorie relativity Alberta Einsteina nebo Pět rad pro Bertu. Fond podporuje i amatérský triatlonový závod Albert triatlon tour.

O nadačním fondu

 
Nadační fond Albert

Nadační fond Albert byl založen 1. září 2009 a jeho úkolem je efektivně naplňovat strategii společenské odpovědnosti značky Albert „Zdravý život pro společnost a pomoc těm, kteří ji potřebují“. Hlavními cíli nadačního fondu jsou dlouhodobá podpora zdravého životního stylu rodiny a podpora projektů vzdělávání, integrace a rozvoje sociálně znevýhodněných dětí.

Nadační fond Albert realizuje vlastní projekty, jako je Zdravá Pětka, a zároveň podporuje prostřednictvím grantových řízení smysluplné projekty dalších neziskových organizací. Příjmy fondu jsou generovány výtěžkem z prodeje plastových nákupních tašek v prodejnách Albert a sbírkovými akcemi, jako je například tradiční sbírka Nadační fond Albert dětem, známá pod názvem Bertíci. Více informací na www.nadacnifondalbert.cz.