Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt ,,Celé Česko čte dětem v naší školce trochu jinak"

 

PRÁCE S DĚTMI V MATEŘSKÉ ŠKOLE TROCHU JINAK…

TAK JE TO U NÁS VE „VESELÉ ŠKOLCE“ OSADY LEŽÁKŮ VE SKUTČI

 

     Formou projektového vzdělávání se dětem v naší mateřské škole snažíme ukázat svět ve všech jeho formách a to na základě osobního prožitku. Takto pracujeme již dlouho a jasně vidíme, že zvolený způsob práce s dětmi je pro nás nejlepší variantou. Zpětná vazba od dětí je toho důkazem.

     Pro loňský školní rok jsme zvolili tři základní projekty. Dovolili bychom si je Vám na těchto stránkách přiblížit. Prvním z nich je účast ve velmi známé celostátní kampani na podporu emocionálního zdraví dětí a mládeže „Celé Česko čte dětem“. Nebyli bychom to my, kdybychom se nerozhodli, v naší mateřské škole vytvořit z této kampaně projekt ucelenější a rozpracovanější do těch nejkonkrétnějších detailů. Pojmenovali jsme ho „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE TAK TROCHU JINAK…“

     Základní myšlenkou je číst dětem každý den alespoň 20 minut. Na první rodičovské schůzce jsme s tímto projektem oslovili rodiče a dali jim možnost se zapojit. První vzpomínky na setkání s knihou se většinou týkají chvil, kdy nám rodiče četli před spaním pohádky, prohlíželi jsme si společně obrázky a potom si o nich povídali. U některých rodičů jsme se setkali s velmi kladnou reakcí a s nadšením se do celé akce ihned zapojili. Knížku, kterou si rodiče či prarodiče doma s dětmi přečtou, zapisují do záznamníku na nástěnce v šatně a také jim ji umožní přinést do školky. Děti se tak pravidelně učí svoji oblíbenou knížku prezentovat společně s kamarády v komunikačním kruhu a každodenní předčítání při odpočinku je u nás samozřejmostí. Své dojmy a zážitky z četby děti ztvárňují v podobě obrázků a tak vznikají velice krásné výtvory v podobě „ Naší knížky“, na které se podílejí všechny děti, v některých případech i rodiče.

     Další formou realizace projektu byly návštěvy Městské knihovny ve Skutči. Scházeli jsme se od září pravidelně každý měsíc s paní knihovnicí Zdenou Škrochovou a skřítkem Knihovníčkem. Paní knihovnice byla vstřícná a nadšená tímto projektem. Nejednalo se ale vůbec o pasivní účast. Každá návštěva měla promyšlenou a pro děti poutavou náplň, při které se střídaly naučné a zábavné aktivity a všechny děti dostaly vždy možnost vlastní realizace. Plnili jsme cílené úkoly, které měly svoji další návaznost a smysl. Na každou návštěvu jsme se velmi těšili a společně s paní knihovnicí tak otevírali dětem cestu ke knihám. Podíleli jsme se tak na jejich kladném vztahu k pravidelné četbě a pravidelným návštěvám knihovny. Tento úspěch už paní knihovnice, dle jejich slov, zaznamenala.

     Další netradiční formou realizace projektu byly návštěvy babiček a dědečků ze SeniorCentra ve Skutči. V září jsme se spolu domluvili na pravidelných dopoledních setkáních u nás ve školce. Naše děti a senioři k sobě mají velmi blízko. Babičky umí krásně a poutavě vyprávět, dědečkové zase škádlit a děti jim se zájmem naslouchají. I proto jsme tato setkání pojmenovali „Babičky a dědečkové nám čtou a vyprávějí“. Na Vánoce jsme je na oplátku navštívili v Senior Centru a přišli jsme je potěšit vánočním překvapením v podobě básniček, písniček a povídání o tomto krásném čase. S dojetím si všichni zavzpomínali na své dětství a zazpívali si s námi koledy. Při rozloučení jsme se domluvili na podobné návštěvě a naplánovali jsme ji na květen u příležitosti svátku maminek. A to jsme také dodrželi.

     Velká čtení jsou také součástí tohoto projektu a do mateřské školy zavítalo mnoho známých osob města Skutče. Poslední zmíněnou návštěvou bylo čtení s paní Lenkou Balounovou z Městského úřadu. Tematicky věnované loučení s  jarem a vynášením Morany od nás ze školky (i touto netradiční formou může probíhat spolupráce se zřizovatelem). Další osobnosti našeho města se také nenechaly nijak přemlouvat a pročetly se s dětmi pěkným dopoledním blokem.

     Naše mateřská škola je otevřena pro všechny, kdo by se chtěli do našeho projektu také zapojit. Nápady jsou u nás vítány.  Apelovali jsme na prarodiče našich dětí v mateřské škole, aby si vzpomněli na ty krásné chvilky, kdy byla kniha tím nejcennějším a pomohli nám také. Vždyť role prarodičů je i v tomto nepostradatelnou. Jedná se o dlouhodobou záležitost. Určitě najdeme ještě další netradiční způsoby realizace, jak naučit děti lásce ke knihám, vrátit tak smysl a vnímání knihy a podpořit předčtenářskou gramotnost u nás.

     Zkusme hledat důvody, proč číst, než důvody, proč na to nemáme čas. Děti nám to tisíckrát vrátí. Nemyslíte, že je čas se nad tím zamyslet???

 

rozcestnik 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME

INFO NAZEZNETE NA

http://www.celeceskoctedetem.cz/