Jdi na obsah Jdi na menu
 


Noviny články

HALLOWEEN VE „VESELÉ ŠKOLIČCE“

Ten, kdo se procházel okolo naší „Veselé školičky“ ve čtvrtek 31. 10.,nemohl věřit svým očím….. V podvečer se to tu hemžilo samými strašidly, duchy a čaroději. Na neobvyklou „strašidláckou“ přehlídku se přišla podívat spousta hostů, rodičů, prarodičů, dětí i jejich kamarádů. Děti přišly v nádherných kostýmech čarodějů, strašidel, čertů a duchů. Celá zahrada naší školičky se kouzelnicky nazdobila. Nechyběly lampiony a lucerničky a strašidelný strom duchů.

Podzimní svátek jsme oslavili zvesela, nejprve se tančilo, následovala přehlídka strašidel a zaklínadel. Nechyběla ani sladká odměna pro všechny odvážné čaroděje a strašidýlka. Hned poté se všechna strašidla vypravila na nejoblíbenější část večera – „strašidlácký“ průvod.

V samotném závěru se průvod prošel po sídlišti a každý si dle libosti mohl zastrašit jako opravdový duch.

Při loučení jsme ta naše opravdová strašidla poprosili, aby nám nadále hlídala naši školičku, a také si slíbili, že se za rok na stejném místě opět sejdeme.

(viz.fotogalerie)                                                                                                                                                                      

ZPRÁVIČKY Z „VESELÉ ŠKOLIČKY“

Tento školní rok se nesl ve znamení akcí pro děti jako divadýlka, koncerty, výlety, karneval, cirkus, besídky a jiné. To jsou akce, kterým říkáme ,,běžné“. Pracujeme zvláště formou projektového vzdělávání na základě prožitkovém učení a zažití si dané situace ,,na vlastní kůži“. Dětem je nabízeno vše, co se učí teoreticky, pak opravdově zažít prakticky. Prožitek nikdy nevymizí a znalost či dovednost je uchována po celý život. Může být na ni navázáno a rozvíjet ji.  Také dětem nabízíme doplňkové a nadstandardní aktivity, které vedou paní učitelky nebo externí lektoři (lyžování na sjezdovce, plavání v krytém bazénu). Tímto jim velmi děkuji za dobře odvedenou profesionální práci.

Paní učitelky z naší „Veselé školky“ k dětem přistupují vždy přátelskou formou a nabízí jim zhmotnit prožitky nejen na výletech s programem, vzdělávacích akcích a výjezdech, ale každodenně v mateřské škole. Tyto aktivity vykonávají ochotně a s nasazením nad rámec své ,,povinné“ práce. Jde např. o divadelní soubor, výtvarné aktivity, angličtinu hrou, aktivity ekologické. O tom si přečtěte níže. Jste vítáni v budově školky, kde si výsledky některých aktivit můžete prohlédnout osobně v rámci Dne otevřených dveří při Zápisu nových dětí 7. 5. 2019 nebo při nadcházejících volbách. 

Celý personál mateřské školy děkuje za ocenění a úžasnou zpětnou vazbu našim rodičům, prarodičům a veřejnosti, která nám dává sílu pokračovat dál v tomto poslání. A teď již ochutnávka nadstandardních aktivit. Příjemné čtení.

                                                                                                                                     Mgr. Pavlína Pokorná, ředitelka MŠ

DIVADELNÍ SOUBOR -  SKŘÍTCI

Při této aktivitě se děti seznamují s divadlem, dramatikou, mimikou a literaturou. Náplní jsou hry a cvičení zaměřené na rozvoj smyslového a rytmického vnímání, pohybové a hudební činnosti. Důraz je kladen na spolupráci s kamarády, na uvědomění si své role ve skupině. Pracujeme s fantazií a představivostí. Děti se učí kontrolovat vlastní emoce a rozvinout své sociální, verbální i neverbální dovednosti. Cílem je rozvoj osobnosti dítěte a také dramatické tvoření.

Letos jsme pracovali s pohádkou „JAK PEJSEK A KOČIČKA PEKLI PRO DĚTI DORT“. Jako předloha nám posloužila známá pohádka od Karla Čapka. Přípravy dramatizace zabraly dost času, ale podařilo se zahrát již tři představení a to pro ostatní děti, rodiče a prarodiče, pro klienty ze Senior Centra ve Skutči. Děti předvedly krásné divadlo plné písniček a říkadel, a potěšily každého diváka. Za to jim náleží veliká chvála.

                                                                                                                                                  Klára Mihulková, DiS., učitelka

VÝTVARNÉ AKTIVITY -  ŠTĚTEČEK A DOVEDNÉ RUČIČKY

Každé dítě s radostí vezme do ruky papír, pastelky, modelínu, štětec s barvou nebo nůžky a lepidlo. Prostě veškerý výtvarný, někdy i zcela ,,nevýtvarný“ materiál, který pomůže dítěti vyjádřit nápady, fantazii a tvořivost. Výtvarné činnosti přispívají k vnitřní pohodě dítěte, zároveň zvyšují jeho zájem o hezké věci. Během školního roku se děti seberealizují ve výtvarném ateliérku. Zábavnou formou se učíme nejen malovat, ale i prostorově tvořit. Zkoušíme různé techniky, k tvoření využíváme i netradiční materiály. S nadšením se děti zapojují do výzdoby nejen tříd, ale i šaten a chodeb. Velkou odměnou je pro ně pozitivní reakce od rodičů i návštěvníků školky. A také úspěchy ve výtvarných soutěžích. Nyní je to soutěž v aranžování vyrobených květin pod názvem LEŽÁKY - POSELSTVÍ UKRYTÉ V KVĚTECH. Děti pracují s radostí a dobrou náladou, přicházejí s novými nápady, které využíváme ke společnému tvoření. Všem, kteří se zapojují do výtvarného tvoření, přeji, aby jejich šikovné ručky malovaly a tvořily další krásné výrobky, kterými zkrášlí a zpříjemní dny nejen sobě, ale všem lidem ve svém okolí.

                                                                                                                                          Renáta Netolická, učitelka

ANGLIČTINA HROU

Hravá angličtina je začleňována v rámci rovného přístupu ke vzdělávání během dne a dle zájmu dětí a zájmu rodičů v době klidových činností. Probíranými tématy jsou čísla, barvy, hračky, oblečení, zvířátka a jídlo. Každé dítě je individualitou a proto se ve výuce anglického jazyka snažím, aby hodiny probíhaly v klidu, harmonii a přátelském duchu. Učíme se za pomoci písní k dané lekci, her, obrázků a učebnicového sešitu používat záměrně s určitou významovou vazbou daná anglická slova v kontextu a pracovat s nimi. Prvky z tohoto programu jsou v mateřské škole zařazeny i během dne jako nabídka v praktických situacích. Využíváme i rozmanité pohybové, hudebně pohybové, smyslové a relaxační hry.

Seznámení s angličtinou probíhá vždy hravě. Jde o prožitek a vnímání, díky kterému se anglická slovíčka snáze dostávají do dětské paměti. V běžném životě je děti kdykoliv při zaslechnutí anglicky mluvícího člověka, rádia, televize mohou používat. Zpětnou vazbou je nám ukázková hodina pro rodiče s jejich kladnými reakcemi a hlavně natěšený přístup dětí, které komunikaci v angličtině vyžadují i mimo lekce angličtiny ve školičce i doma.

                               Bc. Pavlína Jetmarová, učitelka

MALÍ EKOLOGOVÉ - ZKOUMÁLEK

Doplňková aktivita Malí ekologové probíhá v budově školičky nebo v přírodě. Naše zahrada nabízí živou přírodu pro zkoumání. Cílem je v dětech vypěstovat ekologické vnímání, podnítit v nich hluboký a trvalý vztah k přírodě, touhu poznávat okolní svět a chuť přírodu chránit. Být za ni zodpovědný. Nové poznatky si děti osvojují a upevňují pomocí her, básniček, prožitkem, pracovní a výtvarnou činností. Mají k dispozici mikroskopy, kukátka, pinzetky, různá zkoumátka, knihy, encyklopedie a interaktivní výukové programy. Nenásilnou a hravou formou se dozví např. o odpadech (třídění odpadů, rozeznávání materiálů, rozlišení barev jednotlivých kontejnerů, nefunkční elektrická zařízení, baterie, sklo, plasty a papír). O tak pro náš život důležité vodě (voda jako nezbytná surovina, skupenství vody, koloběh vody a jak s vodou šetřit). Dále o počasí (jeho povětrnostní podmínky, sluneční záření, druhy srážek). O čtvero ročním období a jeho vlivu na životní prostředí.

Věříme, že si děti na základě těchto prožitků zaznamenají do své mysli důležité poznatky a osvojí takové chování k přírodě a všemu živému, jakým je výrazně kladná starost o životní prostředí do budoucna pro nás pro všechny.

                                                                                                                        Simona Sapietová, DiS, učitelka