Jdi na obsah Jdi na menu
 


1.TŘÍDA MEDVÍDKOVÉ 2019/2020

  • NAŠI STARŠÍ MEDVÍDKOVÉ
  • NAŠI MALÍ MEDVÍDKOVÉ

učí zde paní učitelky:

Mgr. Pokorná Pavlína

Mihulková Klára DiS.

Sapietová Simona DiS.

                                   

 

2.TŘÍDA VEVERKY 2019/2020

  • NAŠI NEJSTARŠÍ PŘEDŠKOLÁCI

učí zde paní učitelky:

Netolická Renáta

 Bc. Jetmarová Pavlína

 

 

  1. třída „Medvídkové“ (věk spíše od 2 do 4 let)
  2. třída „Veverky“ (věk spíše od 4 do 7 let)

Vzdělávací proces v mateřské škole se uskutečňuje ve dvou třídách s naplněním počtu 28 dětí na třídu a je přizpůsoben individuálním a věkovým potřebám dětí. Jde o heterogenní složení oddělení mladších a starších dětí, která jsou sestavena dle přání rodičů a také přibližně věkově bližší hranice. Přijímány jsou děti zpravidla od 3 do 6 let věku, popř. 7 let s odkladem školní docházky. Přijímány jsou také děti dvouleté. Vzájemné soužití mladších a starších dětí je velkou výhodou těchto tříd, kdy se mladší děti rychleji zdokonalují tím, že vidí ve starších svůj vzor a napodobují je. Starší děti se naopak učí neodsuzovat, neposmívat se, ale uvědomovat si specifika mladšího a slabšího. Učí se tak těmto mladším dětem vyjít vstříc svojí pomoci či radou a také svým příkladem

Ve třídě Veverek, kde jsou převážně soustředěny děti staršího věku, se zaměřujeme na upevňování získaných poznatků, dovedností a návyků, na přípravu pro vstup do základní školy. Děti jsou vedeny k samostatnému rozhodování, respektování pravidel a rituálů, radosti z dokončeného úkolu a s tím spojené trpělivosti.

V dětech vzbuzujeme chuť dozvídat se něco nového, samotnou touhu po vědění. Pojem kamarádství, ohleduplnost a ochota pomáhat je běžným slovníkem činů ve třídách. Všestranný rozvoj a vzdělávání dětí je doplněno nabídkou dalších doplňkových aktivit v rámci rovného přístupu ke vzdělávání (dramatické aktivity, výtvarné aktivity, angličtina, ekologické aktivity, hudební aktivity) a nadstandardních aktivit (seznamování dětí s vodou, lyžařské aktivity, bejby taneční, bubnování, sportovní dny atd.). Těmito aktivitami se děti zabývají v průběhu celého dne v mateřské škole nenásilnou formou. Tato nabídka vychází ze specifického zaměření pedagogů a zájmu rodičů a dětí. Také z prostředí, ve kterém se mateřská škola nachází. Násilně nezasahuje do hlavní vzdělávací nabídky, ale naopak ji citlivě a promyšleně doplňuje.

Ve třídě Medvídků, ve které jsou soustředěny děti nově přijaté a mladšího věku, se zaměřujeme na klidný vstup dětí do mateřské školy a jejich celkovou pohodovou adaptaci zaměřenou na individuální přístup. Podporujeme citovou samostatnost, komunikaci, pomáháme navazovat kamarádské vztahy, seznamujeme je s pravidly společenského soužití (ohleduplnost, pomoc druhým atd.). Rozvíjíme základní dovednosti, návyky a poznatky. Získané dovednosti, poznatky a návyky následně upevňujeme. Podporujeme přátelství, samostatnost, sebevědomí, přirozený zájem o nové věci a zážitky a respektování známých i nových pravidel. Těmto dětem také nabízíme doplňkové aktivity dle jejich individuálních nastavení a možností (bejby taneční, dramaťáček, angličtinu, hrátky s vodou, hudební aktivity).